Dock filmat med min mobil så kvalitet kan vi strunta att prata om…